Computational CT Angio

Computational Assessment Based on CT Angiogram

Computational Coronary CT Angiography

سی تی آنژیوگرافی محاسباتی قلب و عروق

سی تی آنژیوگرافی محاسباتی ، یک روش نوین تشخیصی با استفاده از تصاویر سی تی آنژیوگرافی است که پس از فرآیند تصویربرداری از قلب و عروق به روش غیرتهاجمی ، محاسبات کامپیوتری و شبیه سازی نیز به آن اضافه شده که علاوه بر دقت در تشخیص و نتیجه گیری به موقع باعث مشخص شدن هرچه سریع تر مسیر درمانی بیمار نیز می شود . در ادامه نحوه انجام و نتایجی که از این روش بدست می آید توضیح داده خواهد شد.

چه تفاوت هایی بین سی تی آنژیوگرافی محاسباتی و سی تی آنژیوگرافی وجود دارد و کدام مسیر تشخیصی بهتر است؟

در حقیقت انتخاب روش و مسیر تشخیصی برعهده پزشک معالج است ، اما هر دو مسیر تشخیصی باید فرآیند تصویربرداری را طی کنند ولی برای سی تی آنژیوگرافی محاسباتی بهتر است در مراکزی صورت گیرد که کیفیت تصویربرداری دستگاهها 128 اسلایـس بــه بالا باشد . در سی تی آنژیوگرافی معمولی تصویربرداری صورت گرفته و تحلیل و ارائه گزارش توسط اپراتور و پزشک رادیولوژیست انجام می شود و به بیمار ارائه می گردد اما در سی تی آنژیوگرافی محاسباتی بعد از ارائه گزارش توسط مرکز تصویربرداری با استفاده از تصاویر دریافت شده توسط مرکز محاسبات اقدام به شبیه سازی و آنالیز عروق اصلی و عروق ریز میشود.

قدم اول
تماس با مرکز محاسبات و شبیه سازی قلب و عروق

پس از معاینه و بررسیهای پزشک معالج در صورت نیاز به انجام سی تی آنژیوگرافی محاسباتی ، شماره هدایتگر مرکز محاسبات و شبیه سازی قلب و عروق به بیمار داده شده و ایشان با مرکز تماس می گیرند هدایتگرهای مرکز محاسبات همیشه در دسترس هستند پس از توضیحات لازم توسط مرکز به بیمار ، فرآیند اخذ نوبت تصویربرداری در سریعترین زمان ممکن در بازه 24 الى 48 ساعت با توجه به بیمه درمانی بیمار صورت گیرد تا فرآیند تشخیصی با مقرون به صرفه ترین هزینه و با دقت بالا انجام شود. پس از اخذ نوبت بیمار در مرکز تصویربرداری حاضر شده و فقط در چند دقیقه فرآیند سی تی آنژیوگرافی انجام شده و باقی موارد از جمله دریافت جواب و آنالیز برعهده مرکز محاسبات خواهد بود .

قدم دوم
آنالیز و شبیه سازی قلب و عروق

پس از فرآیند تصویربرداری و ارائه گزارش توسط مرکز سیتی آنژیوگرافی ، کارشناسان محاسبات تصاویر مربوط به بیمار را از مرکز دریافت و با استفاده از نرم افزارهای علوم مهندسی نظیر Materialise Mimics , Ansys Fluent, Ansys CFX  اقدام به مدل سازی و شبیه سازی عروق خون رسان بیمار در محیط کامپیوتر میکنند. در این مرحله تصاویر قلب و عروق بیمار به صورت سه بعدی مدل سازی شده و جریان خون به صورت مجازی ایجاد میشود اگر در رگ ها ضایعه و تنگی وجود داشته باشد با استفاده از FFRCT که یک روش فوق تخصصی است به بررسی و شدت تنگی از جهت فیزیولوژیک می پردازند.

قدم سوم
بررسی تنگیها و عروق ریز

پس از اتمام مدل سازی و شبیه سازی عروق با استفاده از سیستم تشخیصی FFRCT که یک روش با الگوریتمهای ریاضی و هوش مصنوعی است اقدام به بررسی و ارزیابی تنگیهای عروق می کنند که در این روش عددهای به دست آمده اگر کمتر از 0.80 باشد نشان دهنده جددی بودن تنگی و اگر بالای 0.80 باشد نشان دهنده این است که تنگی عروق جدی نیست و فعلا نیازی به اقدامات خاص تهاجمی نمی باشد. دقت این روش در فرآیند سی تی آنژیوگرافی محاسباتی بالای 90% است.

قدم آخر
ارائه گزارش و آنالیز محاسبات

اهمیت و سودمندی سی تی آنژیوگرافی محاسباتی از این جهت میباشد که معمولا بیماران تا 80% درصد در این روش از اقدامات تهاجمی اضافی به دور بوده و در همین مرحله مسیر درمانی آنها تمام شده و طبق آمارها به سمت دارو درمانی و اقدامات مراقبتی سوق داده میشوند. این روش در حال حاضر یکی از بهترین مسیرهای تشخیصی و درمانی در دنیا بوده و در ایران توسط شرکت مبتکران سلامت فاخر به صورت انحصاری انجام و ارائه خدمت میشود .

Also We suggest you read the NiFFR: Non-invasive Fractional Flow Reserved article

Services

Social Media

Physicians Partners

Dr. Azam Mohammadi
More
Dr. Alireza Najafi
More
Dr. Mohammad Reza Khaledian
More
Dr. Reza Saberi Hamedani
More
Dr. Nematollah Pourebrahim
More
Dr. Hasan Mahdavi
More
Dr. Mohammad kazem Taraghi
More
Dr. Farokhzad Layegh​
More
Dr. Kyomars Abbasi
More
Dr. Yaser Jenab
More