ویدئوها

روز جهانی دیابت

روز جهانی دیابت آیا دیابت و سلامت قلب مرتبط هستند؟ روز جهانی دیابت به مناسبت روز جهانی دیابت دکتر امید نعمتی ، متخصص داخلی و دیابتولوژیست از نقش و اهمیت…

کیوسک ارزیابی قلبی و عروقی

معرفی کیوسک دستگاه ارزیابی قلب و عروق CAS-23 کیوسک ارزیابی قلبی و عروقی (Cardiovascular Assessment Kiosk) مدل CAS-23S  سیستم CAS-23S در رده Premium کیوسک های غربالگری قلبی و عروقی شرکت…

روز جهانی سکته مغزی

روز جهانی سکته مغزی

روز جهانی سکته مغزی ویدئو آموزش علائم سکته مغزی پیشنهاد می کنیم ویدئو کیوسک ارزیابی قلبی و عروقی را هم ملاحظه نمایید.  

Method for computation of FFR CT

FFRct روش محاسبه FFRCT پیشنهاد می کنیم ویدئو روز جهانی سکته مغزی و FFR CT چیست؟ را هم ملاحظه نمایید.

FFR CT چیست؟

مزایای FFRct FFRct چیست؟ Coronary artery disease (CAD) is the leading cause of death for both men and women in the world. CAD develops when arteries leading to the heart…