ارزیابی محاسباتی

NiFFR, IMR ,WSS and Syntax score Based on Computational

سرویس ها

شبکه های اجتماعی

ارزیابی تصاویر سی تی آنژیوگرافی و آنژیوگرافی از طریق سامانه vcathlab که تحت عنوان مرکز محاسبات شناخته می شود برای بررسی بیمارانی که کاندید عمل قلب باز و یا استنت گذاری می باشند بسیار کمک کننده است. در این کلیپ دکتر صفا دشتی زاده جراح قلب به بیان کاربرد و اهمیت استفاده از سرویس محاسبات در تشخیص های قلبی و عروقی و یا انتخاب بهترین روش درمان صحبت میکنند .

پیشنهاد می کنیم ویدئو PCI vs CABG را هم ملاحظه نمایید.