9th Iranian Joint

Cardiovascular Congress

نهمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران

ایران، تهران

 5-7 اردیبهشت 1403

نهمین کنگره انستیتو قلب و عروق شهید رجایی – 5 اردیبهشت

بدینوسیله بر خود واجب می‌دانیم تا به جهت برگزاری موفقیت آمیز کنگره تازه های قلب و عروق از انجمن آترواسکلروز ایران و همچنین از تمامی اساتید ، پزشکان و پرستاران و همکارانی که از غرفه شرکت بازدید و در برگزاری وورک شاپ ها و سخنرانی ها ما را همراهی کردند کمال تشکر و قدردانی را به عمل آوریم .

Also We suggest you look at the AI in Prevention of CAD(Cardiovascular Screening test) 

بخش سوم دکتر رضا افجه ای​
More
نهمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران
More
بخش دوم دکتر فرشاد صدری​
More
بخش اول دکتر مسعود قاسمی​
More
کنفراس IJCC 2024 ​
More
سی تی آنژیوگرافی محاسباتی ​
More
مسیر تشخیصی جدید
More
پروفسور ایرج نظری​
More
دکتر اعظم محمدی​
More
دکتر علیرضا نجفی​
More