سی تی آنژیوگرافی محاسباتی

ارزیابی و آنالیز تصاویر سی تی آنژیوگرافی با استفاده از علم نوین هوش مصنوعی

سرویس ها

شبکه های اجتماعی

فرآیند سی تی آنژیوگرافی محاسباتی ؛ یک پروسه تصویربرداری غیرتهاجمی از عروق کرونر قلب می باشد که در کنار گزارش مراکز تصویربرداری به عنوان یک بخش مکمل که شامل تحلیل، محاسبات  و شبیه سازی عروق با استفاده از نرم افزار های علوم مهندسی و استفاده از سیستم تشخیصی FFRCT که برپایه الگوریتم های ریاضی و هوش مصنوعی است استفاده می گردد و  یکی از بهترین مسیرهای تشخیصی برای بیماران مشکوک و مستعد به تنگی عروق کرونر قلب می باشد . این فرآیند تماما از اخذ نوبت تا تجزیه و تحلیل توسط مرکز محاسبات و شبیه سازی قلب و عروق امکان پذیر بوده و مسیر درمانی جدیدی برای پزشکان و بیماران قلبی و عروقی است .‌