بخش دوم دکتر فرشاد صدری

نقش هوش مصنوعی در قلب و عروق FFR غیر تهاجمی (WSS و IMR)

مطالب NiFFR

شبکه های اجتماعی

نقش هوش مصنوعی در قلب و عروق (NiFFR – IMR- WSS)

برگزاری نشست تخصصی با عنوان نقش سیستم های نوین تشخیصی در بیماری های قلبی و عروقی با نگاهی بر اهمیت استفاده این سیستم ها در جراحی های قلب باز در نهمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران در انستیتو آموزشی تحقیقاتی قلب شهید رجایی

– سخنران بخش دوم نشست :

جناب آقای دکتر فرشاد صدری (فوق تخصص قلب و عروق)

ایشان به بیان اهمیت استفاده از روش نوین FFRCT و NiFFR در بررسی همزمان آناتومیک و فیزیولوژیک عروق کرونر پرداخته و نقش مهم اندکس های جدید نظیر IMR و WSS در مسیر تشخیصی بیماران نرمال کرونر و همچنین بیماران با درگیری های پیچیده عروق قلبی می پردازند.

اعضای پنل :

۱- جناب آقای دکتر بهادر بهارستانی ( فوق تخصص جراحی قلب و دانشیار مرکز قلب شهید رجایی ) ریاست پنل

۲- جناب آقای دکتر مسعود قاسمی (فوق تخصص قلب و عروق )

۳- جناب آقای دکتر آرمان حکیم پور ( فوق تخصص قلب و عروق )

۴- جناب آقای دکتر رضا سادات افجه ای ( فوق تخصص جراحی قلب )