FFRct

روش محاسبه FFRCT

مطالب NiFFR

شبکه های اجتماعی

فناوری ذخیره جریان کسری (FFR-CT) برگرفته از توموگرافی کامپیوتری قلبی غیر تهاجمی Vcathlab، مقادیر FFR مجازی را برای کل درخت کرونری بیمار تنها با استفاده از سی تی اسکن امکان پذیر می کند. این اطلاعات به پزشکان کمک می کند تا تصمیم بگیرند که آیا بیمار مبتلا به درد قفسه سینه را برای انجام مجدد عروق به Vcathlab بفرستند یا اینکه درمان دارویی شود. نتیجه دور کردن بیماران از آنژیوگرافی های تشخیصی تهاجمی غیرضروری می تواند به کاهش هزینه ها کمک کند و منجر به ترخیص سریعتر بیمار شود.

پیشنهاد می کنیم ویدئو CAD و AI را هم ملاحظه نمایید.

پزشکان همکار

دکتر اعظم محمدی​
مشاهده بیشتر
دکتر علیرضا نجفی​
مشاهده بیشتر
دکتر محمدرضا خالدیان​
مشاهده بیشتر
دکتر رضا صابری همدانی​
مشاهده بیشتر
دکتر نعمت اله پورابراهیم​
مشاهده بیشتر
دکتر سید حسن مهدوی
مشاهده بیشتر
دکتر محمد کاظم ترقی​
مشاهده بیشتر
دکتر سیف اله عبدی ​​
مشاهده بیشتر
دکتر فرخ زاد لایق
مشاهده بیشتر
دکتر کیومرث عباسی​
مشاهده بیشتر