کنگره قلب اروپا 2023

تازه های قلب و عروق

کنگره قلب اروپا 2023

کنگره قلب اروپا 2023 از تاریخ 16 تا 19 May در شهر پاریس میزبان پزشکان و علاقه مندان حوزه سلامت از سراسر جهان می باشد. 

کنگره قلب و اروپا 2023
کنگره قلب 2023

پیشنهاد می کنیم کنگره قلب اروپا 2023 و دهمین کنگره سالیانه مرکز قلب تهران را هم مشاهده نمایید.