مطالب علمی

Computational CT Angio ​

Computational CT Angio ارزیابی محاسباتی بر اساس سی تی آنژیوگرافی Computational Coronary CT Angiography سی تی آنژیوگرافی محاسباتی قلب و عروق سی تی آنژیوگرافی محاسباتی ، یک روش نوین تشخیصی…

780th FFRCT Cases

انجام ۷۸۰ کیس محاسباتی FFR​

انجام ۷۸۰ کیس محاسباتی FFR تشکر ویژه از دکتر جواد کجوری تشکر ویژه از دکتر جواد کجوری فوق تخصص قلب از شیراز برای انجام ۷۸۰ کیس محاسباتی FFR بر اساس…

نتایج NiFFR استنفورد

نتایج NiFFR در ارزیابی جهانی متاآنالیز ​

نتایج NiFFR در ارزیابی جهانی متاآنالیز مرکز مطالعات قلب و عروق دانشگاه استنفورد نتایج NiFFR در ارزیابی جهانی متاآنالیز مرکز مطالعات قلب و عروق دانشگاه استنفورد Also We suggest you…

درصد بهبودی بیماران قلبی

دقت NiFFR​

دقت NiFFR در مقایسه با 1535 مورد FFR تهاجمی در 6 بیمارستان در ایران ٪۸۹ دقت نرم افزار ارزیابی عروق کرونر به روش غیرتهاجمی NiFFR در مقایسه با ۱۵۳۵ کیس…

معادلات NiFFR

معادلات NiFFR معادله ریاضی در بیماری قلبی براونوالد Physiological Assessment بیشترین آزمایش مورد استفاده برای ارزیابی بیماری تنگی عروق کرونر ، آنژیوگرافی تهاجمی می باشد ارتباط بین تنگی جدی آناتومیک…

مقاله فیش اند چیپس

مقاله فیش اند چیپس CCTA و FFRCT به بهبود مراقبت از بیمار و هزینه های اجتماعی در بیماری قلبی پایدار کمک می کند The Fish And Chips Study این مطالعه…

RoadMap to FFRCT

نقشه راه به FFRCT اولین قدم برای تشخیص بیماری عروق کرونر The First Step to Coronary Artery Disease Diagnosis The RoadMap™ analysis assists CT readers to accurately, efficiently, and consistently…

معرفی پرونده بیمار استاد جواد کجوری

معرفی پرونده بیمار استاد جواد کجوری خبر Cardiovascular Scenario: A 60-year-old man, Dyspnea, EF = 55% Social History: Hypertension CT Angiography: LAD mid-part with moderate stenosis Pre-test Probability of CAD…