اخبار

Your Recommendation for the patient

Your Recommendation for the patient Cardiovascular News Case Presentation Scenario: A 56-year-old man, no CAD, Stable angina, Dyspnea, EF = 55% Social History: Smoker, Diabetes SPECT: Mild ischemia anterior wallPre-test…

NiFFR: Non-invasive Fractional Flow Reserved

NiFFR: Non-invasive Fractional Flow Reserved Cardiovascular News NiFFR: Non-invasive Fractional Flow Reserved Validity and Diagnostic Performance of Computing Fractional Flow Reverse Form 2-Dimensional Coronary Angiography Images

Professor Javad Kojuri Case Presentation

Professor Javad Kojuri Case Presentation Cardiovascular News Professor Javad Kojuri Case Presentation Scenario: A 60-year-old man, Dyspnea, EF = 55%.Social History: Hypertension.CT Angiography: LAD mid-part with moderate stenosis.Pre-test Probability of…

چهارمین کنگره بین المللی قلب کاسپین

CASPIAN Meeting۲۰۲۳ Cardiovascular News چهارمین کنگره بین المللی قلب کاسپین در دانشگاه علوم پزشکی مشهد News Source چهارمین کنگره بین‌المللی مداخلات تهاجمی غیرجراحی در بیماری‌های مادرزادی ساختمانی قلب (CASPIAN Meeting…

کنگره قلب و اروپا 2023

کنگره قلب اروپا 2023

کنگره قلب اروپا 2023 تازه های قلب و عروق کنگره قلب اروپا 2023 کنگره قلب اروپا 2023 از تاریخ 16 تا 19 May در شهر پاریس میزبان پزشکان و علاقه…

دهمین کنگره سالیانه مرکز قلب تهران

دهمین کنگره سالیانه مرکز قلب تهران تازه های قلب و عروق دهمین کنگره چالش های تشخیصی درمانی بیماری های قلب و عروق در سالن آمفی تئاتر مرکز قلب تهران در…