اخبار

کنگره قلب و اروپا 2023

کنگره قلب اروپا 2023

کنگره قلب اروپا 2023 تازه های قلب و عروق کنگره قلب اروپا 2023 کنگره قلب اروپا 2023 از تاریخ 16 تا 19 May در شهر پاریس میزبان پزشکان و علاقه…