همکاری با ۱۰۳ پزشک فوق تخصص و متخصص

مطالب NiFFR

شبکه های اجتماعی

همکاری با ۱۰۳ پزشک فوق تخصص و متخصص در حوزه های قلب و غدد گام بزرگیست در توسعه اولین پلتفرم فوق تخصصی و کمک تشخیصی قلب و عروق در ایران

همکاری مستقیم با ۱۰ بیمارستان فوق تخصصی در زمینه ارزیابی تنگی_عروق از روی تصاویر آنژیوگرافی NiFFR

همراهی ۴۰ پزشک متخصص در قلب اعم از داخلی و جراحی در زمینه ارزیابی و بررسی عروق کرونر با استفاده از مسیر تشخیصی سی_تی_آنژیوگرافی محاسباتی FFRCT

همراهی ۵۲ مرکز درمانی که شامل مطب ها و کلینیک های بیمارستانی در زمینه غربالگری_قلبی_عروقی که اتفاقی بزرگ در مسیر پیشگیری و تشخیص به موقع بیماری های قلبی و عروقی است .

منتظر اتفاقات بزرگتر باشید

Also We suggest you read the NiFFR: Non-invasive Fractional Flow Reserved article

Physicians Partners

8 مطالعه منتشر شده
More
بخش 4 دکتر بهادر بهارستانی​
More
همکاری با ۱۰۳ پزشک فوق تخصص و متخصص​
More
بخش سوم دکتر رضا افجه ای​
More
نهمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران
More
بخش دوم دکتر فرشاد صدری​
More
بخش اول دکتر مسعود قاسمی​
More
کنفراس IJCC 2024 ​
More
سی تی آنژیوگرافی محاسباتی ​
More
مسیر تشخیصی جدید
More