نقش هوش مصنوعی در پیشگیری و تشخیص

رویداد ICCU 2023

ورکشاپ: نقش هوش مصنوعی در بیماری عروق کرونر

(پیشگیری و تشخیص)

کارگاه علمی شرکت مبتکران سلامت فاخر (MSF) در زمینه تشخیص و پیشگیری مبتنی بر هوش مصنوعی (AI):

اعضای نشست:

دکتر قاسمی، دکتر کجوری، دکتر صدری، دکتر مولودی

سخنرانان:

دکتر فرشاد صدری (متخصص قلب و عروق)

نقش هوش مصنوعی در قلب و عروق، تست غربالگری قلب و عروق

خلاصه:

بیماری های قلبی عروقی عامل اصلی مرگ و میر در سراسر جهان است. متخصصان قلب و عروق به دلیل نیاز به درمان بهتر و جدیدترین اکتشافات علمی به استراتژی های اجرایی با چالش هایی در تصمیم گیری بالینی مواجه هستند. توسعه هوش مصنوعی (AI) در دهه های اخیر به متخصصان مراقبت های بهداشتی اجازه داده است تا تصمیمات موثرتر و مبتنی بر داده اتخاذ کنند. راه حل های مبتنی بر هوش مصنوعی به راحتی برای ارزیابی خطر، تشخیص و انتخاب درمان، راهنما و نظارت از راه دور در بیماران CAD قابل استفاده هستند.