روز جهانی سکته مغزی

ویدئو آموزش علائم سکته مغزی

پیشنهاد می کنیم ویدئو کیوسک ارزیابی قلبی و عروقی را هم ملاحظه نمایید.