روز جهانی سکته مغزی

ویدئو آموزش علائم سکته مغزی

هرساله در جهان ۲۹ اکتبر به نام روز جهانی سکته مغزی با تاکید بر ماهیت جدی و میزان بالای سکته های مغزی و افزایش آگاهی در مورد پیشگیری و غربالگری و همچنین درمان این بیماری و در جهت آگاه سازی عمومی نامگذاری شده و گرامی داشته می شود . با آگاهی و یادگیری از روش های خود ارزیابی و غربالگری در پیشگیری و درمان آن اقدام کنیم.
 
 

پیشنهاد می کنیم ویدئو نقش هوش مصنوعی در پیشگیری و تشخیص را هم ملاحظه نمایید.

سرویس ها

شبکه های اجتماعی

پزشکان همکار

دکتر اعظم محمدی​
مشاهده بیشتر
دکتر علیرضا نجفی​
مشاهده بیشتر
دکتر محمدرضا خالدیان​
مشاهده بیشتر
دکتر رضا صابری همدانی​
مشاهده بیشتر
دکتر نعمت اله پورابراهیم​
مشاهده بیشتر
دکتر سید حسن مهدوی
مشاهده بیشتر
دکتر محمد کاظم ترقی​
مشاهده بیشتر
دکتر سیف اله عبدی ​​
مشاهده بیشتر
دکتر فرخ زاد لایق
مشاهده بیشتر
دکتر کیومرث عباسی​
مشاهده بیشتر