روز جهانی دیابت

آیا دیابت و سلامت قلب مرتبط هستند؟

سرویس ها

شبکه های اجتماعی

به مناسبت روز جهانی دیابت دکتر امید نعمتی ، متخصص داخلی و دیابتولوژیست از نقش و اهمیت بیماری دیابت در شکل گیری و تسریع بیماری های قلبی و عروقی توضیحات مفیدی را ارائه می دهند .


 با توجه به آمار بالای بیماری های قلبی و عروقی در بیماران دیابتی ،امروزه کشف و پیشگیری آن با توجه به برنامه های غربالگری و سیستم های پیش تشخیصی اهمیت روز افزونی پیدا کرده است. متخصص های داخلی بویژه متخصصین غدد می توانند با در اختیار داشتن سیستم های غربالگری قلبی و عروقی که با دریافت ریسک فاکتورهای زیاد (عوامل خطر آفرین ) بر اساس هوش مصنوعی می توانند پیش آگهی های لازم جهت استعداد بیماران دیابتی برای ابتلا به بیماری قلبی و یا توسعه آن در عروق های خون رسان تحتانی را تشخیص داده و هشدارها و درمان آن را در زمان مناسب تجویز کنند.

پزشکان همکار

دکتر اعظم محمدی​
مشاهده بیشتر
دکتر علیرضا نجفی​
مشاهده بیشتر
دکتر محمدرضا خالدیان​
مشاهده بیشتر
دکتر رضا صابری همدانی​
مشاهده بیشتر
دکتر نعمت اله پورابراهیم​
مشاهده بیشتر
دکتر سید حسن مهدوی
مشاهده بیشتر
دکتر محمد کاظم ترقی​
مشاهده بیشتر
دکتر سیف اله عبدی ​​
مشاهده بیشتر
دکتر فرخ زاد لایق
مشاهده بیشتر
دکتر محمود هاشمیان​
مشاهده بیشتر