انجام ۷۸۰ کیس محاسباتی FFR

تشکر ویژه از دکتر جواد کجوری

مطالب NiFFR

شبکه های اجتماعی

تشکر ویژه از دکتر جواد کجوری فوق تخصص قلب از شیراز برای انجام ۷۸۰ کیس محاسباتی FFR بر اساس تصاویر سی تی آنژیوگرافی FFRCT در یکسال  استفاده از پارامترهای محاسباتی فیزیولوژیک در کنار تفسیر و تحلیل آناتومیک تصاویر سی تی آنژیوگرافی نه تنها باعث بالا رفتن دقت تشخیص این تست خواهد شد بلکه از جهت کاربردی بودن این تست و اهمیت آن در بررسی بیماران و تعیین تکلیف کردن آنها توسط یک روش غیر تهاجمی بسیار سودمند خواهد بود. دقت استفاده از FFRCT در سی تی آنژیوگرافی برای ضایعه های ۴۰٪ تا ۹۰٪ به حدی کافی است که بسیاری از بیماران قبل از انجام پروسیجر های تهاجمی به نتیجه قطعی می رسند و ارزش این روش در دنیا با مطالعات گسترده اثبات شده و مورد استفاده است .

Also We suggest you read the NiFFR: Non-invasive Fractional Flow Reserved article

Physicians Partners

بخش سوم دکتر رضا افجه ای​
More
نهمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران
More
بخش دوم دکتر فرشاد صدری​
More
بخش اول دکتر مسعود قاسمی​
More
کنفراس IJCC 2024 ​
More
سی تی آنژیوگرافی محاسباتی ​
More
مسیر تشخیصی جدید
More
پروفسور ایرج نظری​
More
دکتر اعظم محمدی​
More
دکتر علیرضا نجفی​
More