ارزیابی طول عمر گرافت ها در عمل قلب باز

براساس آنالیز محاسباتی NiFFR

Events

ارزیابی طول عمر گرافت ها در عمل قلب باز براساس آنالیز محاسباتی NiFFR

Also We suggest you read the NiFFR: Non-invasive Fractional Flow Reserved article

NiFFR Contents

Social Media

Physicians Partners

8 مطالعه منتشر شده
More
بخش 4 دکتر بهادر بهارستانی​
More
همکاری با ۱۰۳ پزشک فوق تخصص و متخصص​
More
بخش سوم دکتر رضا افجه ای​
More
نهمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران
More
بخش دوم دکتر فرشاد صدری​
More
بخش اول دکتر مسعود قاسمی​
More
کنفراس IJCC 2024 ​
More
سی تی آنژیوگرافی محاسباتی ​
More
مسیر تشخیصی جدید
More