آنژیوگرافی مجازی

FFR-CT برای هدایت آنژیوگرافی و مداخله عروق کرونر​

پلتفرم کمک تشخیصی Vcathlab با بهره گیری از سیستم FFR محاسباتی (FFR-CT) و استفاده از نرم افزارهای دقیق شبیه سازی توانسته تا تصاویر سه بعدی سی تی آنژیوگرافی را به تصاویر دو بعدی آنژیوگرافی تبدیل و محاسبات و ارزیابی را به صورت تصویری و پیش فرض در اختیار پزشک قراردهد .

 در کیس ارائه شده جناب آقای دکتر مسعود قاسمی فوق تخصص قلب و عروق در ارزیابی اولیه توسط Virtual_Angiography ابتدا بیمار را بررسی کرده و تنگی های موجود در عروق توسط FFR-CT محاسبه شده است که در نهایت پس از بررسی تهاجمی و آنژیوگرافی مقایسه ای دقت بالای شبیه سازی و عدد FFR تهاجمی با اختلاف 0.03 نسبت به نمونه غیرتهاجمی آن بسیار قابل قبول و برای یک سیستم محاسباتی ، کم خطر و حائز اهمیت است .

پیشنهاد می کنیم ویدئو سریع، ایمن و دقیق را هم ملاحظه نمایید.

مطالب NiFFR

شبکه های اجتماعی

پزشکان همکار

دکتر اعظم محمدی​
مشاهده بیشتر
دکتر علیرضا نجفی​
مشاهده بیشتر
دکتر محمدرضا خالدیان​
مشاهده بیشتر
دکتر رضا صابری همدانی​
مشاهده بیشتر
دکتر نعمت اله پورابراهیم​
مشاهده بیشتر
دکتر سید حسن مهدوی
مشاهده بیشتر
دکتر محمد کاظم ترقی​
مشاهده بیشتر
دکتر سیف اله عبدی ​​
مشاهده بیشتر
دکتر فرخ زاد لایق
مشاهده بیشتر
دکتر کیومرث عباسی​
مشاهده بیشتر