بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Non-invasive Fractional Flow Reserve ” NiFFR “

بیست و دومین کنگره بین المللی قلب و عروق

تهران، ایران

ICCU 2023

بیست و دومین کنگره بین المللی قلب و عروق

بدینوسیله وظیفه خود می دانیم از تمامی اساتید، پزشکان، پرستاران و همکارانی که از غرفه شرکت بازدید کردند و کارگاه ها و سخنرانی هایی را برای برگزاری موفق کنگره به روز رسانی های قلب و عروق از انجمن آترواسکلروز ایران برگزار کردند، تشکر کنیم.

پیشنهاد می کنیم معرفی خدمات – بیمارستان شریعتی را هم مشاهده نمایید.

همکاری با ۱۰۳ پزشک فوق تخصص و متخصص​
ادامه مطلب
انجام ۷۸۰ کیس محاسباتی FFR​
ادامه مطلب
ارزیابی طول عمر گرافت ها در عمل قلب باز ​
ادامه مطلب
نتایج NiFFR در ارزیابی جهانی متاآنالیز ​
ادامه مطلب
دقت NiFFR​
ادامه مطلب
مطالعات FFRCT ​
ادامه مطلب
معادلات NiFFR
ادامه مطلب
سریع، ایمن و دقیق​
ادامه مطلب
آنژیوگرافی مجازی FFR-CT برای هدایت آنژیوگرافی و مداخله عروق کرونر
ادامه مطلب
طبقه بندی ریسک با استفاده از امتیاز ریسک برای پیش بینی رویدادهای مهم قلبی
ادامه مطلب