بیمارستان آتیه

آدرس: شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

تلفن: 82721

وبسایت: atiehhospital.ir

پزشکان همکار در بیمارستان آتیه