بیست و سومین کنگره قلب

نقش هوش مصنوعی در پیشگیری و تشخیص

نقش هوش مصنوعی در پیشگیری و تشخیص رویداد ICCU 2023 ورکشاپ: نقش هوش مصنوعی در بیماری عروق کرونر (پیشگیری و تشخیص) کارگاه علمی شرکت مبتکران سلامت فاخر (MSF) در زمینه…

CAD و AI براساس دستگاه ارزیابی قلب و عروق

CAD و AI براساس دستگاه ارزیابی قلب و عروق​ ورکشاپ: نقش هوش مصنوعی در بیماری عروق کرونر(پیشگیری و تشخیص)کارگاه علمی شرکت مبتکران سلامت فاخر (MSF) در زمینه تشخیص و پیشگیری…