هشتمین کنگره انجمن قلب ایران

Non-invasive Fractional Flow Reserve ” NiFFR “

هشتمین کنگره انجمن قلب ایران​

ایران، تهران، بیمارستان رجایی

24 خرداد 1402

گزارش تصویری حضور شرکت دانش بنیان مبتکران سلامت فاخر در هشتمین کنگره بین المللی انجمن قلب ایران IJCC2023
در مرکز همایش های بیمارستان قلب شهید رجایی تهران

پیشنهاد می کنیم معرفی خدمات – بیمارستان مدرس را هم مشاهده نمایید.

انجام ۷۸۰ کیس محاسباتی FFR​
ادامه مطلب
ارزیابی طول عمر گرافت ها در عمل قلب باز ​
ادامه مطلب
نتایج NiFFR در ارزیابی جهانی متاآنالیز ​
ادامه مطلب
دقت NiFFR​
ادامه مطلب
مطالعات FFRCT ​
ادامه مطلب
معادلات NiFFR
ادامه مطلب
سریع، ایمن و دقیق​
ادامه مطلب
آنژیوگرافی مجازی FFR-CT برای هدایت آنژیوگرافی و مداخله عروق کرونر
ادامه مطلب
طبقه بندی ریسک با استفاده از امتیاز ریسک برای پیش بینی رویدادهای مهم قلبی
ادامه مطلب
مقایسه FFR در مقابل FFR NiFFR تهاجمی و FFR غیر تهاجمی
ادامه مطلب