سایر خدمات

شرکت دانش بنیان مبتکران سلامت فاخر

ارزیابی غیرتهاجمی FFR-CT بر پایه تصاویر سی تی

این خدمت نرم افزاری و محاسباتی قلب، زمینه‌ای را برای شبیه‌سازی محاسباتی تصاویر سی تی آنژیوگرافی فراهم کرده است، تا پزشک بتواند بر اساس تصاویر سه بعدی CT، افت فشار، افت جریان خون و پارامترهای همودینامیکی نظیر FFR را ارزیابی نماید و برمبنای آن با اطمینان بیشتری تشخیص دهد که آیا بیمار نیاز به عملیات تهاجمی دارد یا خیر؟

درصورتی که نتایج محاسـبات، پارامتـرهای همودینامیکی را بحرانی نشان دهد بیمار نیازمند مداخله و درمــان به روش تهـاجـمی (PCI) می باشد.

FFR-CT

غربالگری قلبی و عروقی

دانستن اینکه چند درصد از افراد بالای 35 سالی که به مراکز درمانی مراجعه می کنند ممکن است تنگی عروق قلبی داشته باشند، به پیش بینی سکته هـای قلبی و عـروقی کمک خواهد کرد.

بـراسـاس گـایدلاین ارزش ایـن تست در حـد غربالگری است. در این خدمت نرم افزاری و محاسباتی، اطلاعاتی نظیر ریسک ده ساله بیماران قلبی، سختی جداره عروق، احتمال وجود CAD بـرپایه Pretest Probability of CAD سنجیده می شود.   

اسکن IMT عروق کاروتید

بـرای تعیین میزان تجمع پلاک در دیـواره‌های شریان‌هایی که خـون را به سـر می‌رسانند، از آزمایش ضخامت اینتیما مدیا کاروتید CIMT استفاده می‌شود.

اگرCIMT افزایش ضخامت در لایه های داخلی شریان کاروتید را نشان دهد، بیمار ممکن است در معرض خطر بیماری قلبی عروقی باشد.

این خدمت محاسباتی از اطلاعات تصویربرداری اولتراسوند برای اندازه گیری ضخامت دو لایه داخلی شریان کاروتید به نام اینتیما و مدیا استفاده می کند.

هولتر فشار خون 24 و 48 ساعته

در این خدمت نرم افزاری و محاسباتی، ارزیابی فشار خون متوسط MAP و سختی جداره عروقArterial Stiffness Index بـه صــورت Ambulatory، ارزیـابـی cardiac output و تغییرات ریسک قلبی بر پایه نوسانات فشاری بر اساس اطلاعات دستگاه اندازه گیری فشار خون 24 ساعته و 48 ساعته ارائه می گردد.