دکتر ناصر موثقی

Dr. Naser Movaseghi​ | دکتر ناصر موثقی

دکتر ناصر موثقی

متخصص قلب و عروق (کاردیولوژیست)

آدرس بیمارستانشهرک غرب، چهارراه پونک باختری، بیمارستان آتیه

تلفن: 02182721