دکتر محمدرضا خالدیان

Dr. Mohammad Reza Khaledian | دکتر محمدرضا خالدیان

دکتر محمدرضا خالدیان

متخصص قلب و عروق

فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان 

آدرس بیمارستان: تهران، اقدسیه، ابتدای بلوار ارتش، ورودی اراج، خیابان 22 بهمن، شماره 6

 تلفن02129120000