بیمارستان نیکان اقدسیه

Dr. Azam Mohammadi | دکتر اعظم محمدی

دکتر اعظم محمدی​

دکتر اعظم محمدی دکتر اعظم محمدی​ فوق تخصص اکوکاردیوگرافی آدرس بیمارستان: تهران، اقدسیه، ابتدای بلوار ارتش، ورودی اراج، خیابان 22 بهمن، شماره 6  تلفن: 02129120000

Dr. Alireza Najafi | دکتر علیرضا نجفی

دکتر علیرضا نجفی​

دکتر علیرضا نجفی دکتر علیرضا نجفی متخصص قلب و عروق ( کاردیولوژیست ) تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 16، طبقه دوم ، واحد 6…

Dr. Mohammad Reza Khaledian | دکتر محمدرضا خالدیان

دکتر محمدرضا خالدیان​

دکتر محمدرضا خالدیان دکتر محمدرضا خالدیان متخصص قلب و عروق فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان  آدرس بیمارستان: تهران، اقدسیه، ابتدای بلوار ارتش، ورودی اراج، خیابان 22 بهمن،…

Dr. Reza Saberi Hamedani | دکتر رضا صابری همدانی

دکتر رضا صابری همدانی​

دکتر رضا صابری همدانی دکتر رضا صابری همدانی متخصص قلب و عروق فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان  آدرس مطب: تهران، میدان ونک گاندی ، گاندی…

Dr. Nematollah Pourebrahim| دکتر نعمت اله پورابراهیم

دکتر نعمت اله پورابراهیم​

دکتر نعمت اله پورابراهیم دکتر نعمت اله پورابراهیم متخصص قلب و عروق فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان   آدرس بیمارستان: تهران، اقدسیه، ابتدای بلوار ارتش، ورودی اراج،…

دکتر حسن مهدوی | Dr Hasan Mahdavi

دکتر سید حسن مهدوی

دکتر سید حسن مهدوی دکتر سید حسن مهدوی شهری متخصص قلب و عروق فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان  آدرس بیمارستان: تهران، اقدسیه، ابتدای بلوار ارتش، ورودی اراج،…

Dr. Mohammad kazem Taraghi| دکتر محمد کاظم ترقی

دکتر محمد کاظم ترقی​

دکتر محمد کاظم ترقی دکتر محمد کاظم ترقی​ متخصص قلب و عروق فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان  آدرس مطب: خ شهیدبهشتی نبش خ سرافراز دریای…

Dr. Farokhzad Layegh | دکتر فرخزاد لایق

دکتر فرخ زاد لایق

دکتر فرخ زاد لایق دکتر فرخ زاد لایق  متخصص قلب و عروق فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان  آدرس مطب :تهران، خیابان پاسداران، ابتدای خیابان فرمانیه،…