بیمارستان مرکز قلب تهران

Dr. Kyomars Abbasi | دکتر کیومرث عباسی

دکتر کیومرث عباسی​

دکتر کیومرث عباسی دکتر کیومرث عباسی فوق تخصص جراحی قلب و عروق آدرس بیمارستان: کارگر شمالی (امیرآباد)، نبش بزرگراه جلال آل احمد، بیمارستان مرکز قلب تهران تلفن:  09 – 02188029600

Dr. Yaser Jenab | دکتر یاسر جناب

دکتر یاسر جناب

دکتر یاسر جناب دکتر یاسر جناب متخصص قلب و عروق فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان  آدرس بیمارستان: کارگر شمالی (امیرآباد)، نبش بزرگراه جلال آل احمد، بیمارستان مرکز قلب…

Dr. Mohammad Sadeghian | دکتر محمد صادقیان

دکتر محمد صادقیان

دکتر محمد صادقیان دکتر محمد صادقیان ​متخصص قلب و عروق فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان  آدرس بیمارستان: کارگر شمالی (امیرآباد) ، نبش بزرگراه جلال آل…

دکتر محمد علیدوستی | Dr. Mohammad Alidousti

دکتر محمد علیدوستی

دکتر محمد علیدوستی دکتر محمد علیدوستی ​متخصص قلب و عروق فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان  آدرس بیمارستان: کارگر شمالی (امیرآباد)، نبش بزرگراه جلال آل احمد، بیمارستان مرکز…

Dr. Ali Mohammad Hajizeinali | دکتر علی محمد حاجی زینلی بیوکی

دکتر علی محمد حاجی زینلی بیوکی​

دکتر علی محمد حاجی زینلی بیوکی دکتر علی محمد حاجی زینلی بیوکی​ ​متخصص قلب و عروق فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان    آدرس بیمارستان: کارگر…

Dr. Mojtaba Salarifar | دکتر مجتبی سالاری فر

دکتر مجتبی سالاری فر ​

دکتر مجتبی سالاری فر دکتر مجتبی سالاری فر متخصص قلب و عروق فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان    آدرس بیمارستان: کارگر شمالی (امیرآباد)، نبش بزرگراه…

Dr. Ebrahim Nematipour | دکتر ابراهیم نعمتی پور

دکتر ابراهیم نعمتی پور

دکتر ابراهیم نعمتی پور دکتر ابراهیم نعمتی پور متخصص قلب و عروق فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان  آدرس بیمارستان: کارگر شمالی (امیرآباد) ، نبش بزرگراه…