دکتر محمد صادقیان

Dr. Mohammad Sadeghian | دکتر محمد صادقیان

دکتر محمد صادقیان

متخصص قلب و عروق

فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان 

آدرس بیمارستان: کارگر شمالی (امیرآباد) ، نبش بزرگراه جلال آل احمد، بیمارستان مرکز قلب تهران

تلفن:  09 – 02188029600