دکتر ابراهیم نعمتی پور

Dr. Ebrahim Nematipour | دکتر ابراهیم نعمتی پور

دکتر ابراهیم نعمتی پور

متخصص قلب و عروق

فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان 

آدرس بیمارستان: کارگر شمالی (امیرآباد) ، نبش بزرگراه جلال آل احمد، بیمارستان مرکز قلب تهران

تلفن09 – 02188029600