دهمین کنگره سالیانه مرکز قلب تهران

تازه های قلب و عروق

دهمین کنگره چالش های تشخیصی درمانی بیماری های قلب و عروق در سالن آمفی تئاتر مرکز قلب تهران در تاریخ 14 و 15 اردیبهشت ماه 1402 برگزار می گردد.

دهمین کنگره سالیانه مرکز قلب تهران تحت عنوان پنجمین کنگره چالش های تشخیصی درمانی بیماری های قلب و عروق روزهای پنجشنبه و جمعه 14 و 15 اردیبهشت در سالن آمفی تئاتر مرکز قلب تهران برگزار می شود.
این کنگره با موضوعات کاربردی که برای همکاران متخصص قلب و عروق محل چالش است و مباحث بین رشته ای بصورت کیس بیس برگزار و تا جایی که امکان داشته باشد از سخنرانی پرهیز خواهد شد.
در این کنگره در تمام بخش ها روی مباحث چالشی، مناظره های خیلی جذاب و هیجان انگیزی را توسط افراد کارشناس آن رشته شاهد خواهیم بود و افراد موافق و مخالف درباره آن چالش به بحث خواهند پرداخت. در کنار مباحث علمی، شاهد یک فضای نمایشگاهی بسیار جذاب و حرفه ای با حمایت و شرکت گسترده شرکت های مطرح تجهیزاتی و داروسازی در حوزه قلب و عروق خواهیم بود.
رئیس کنگره دکتر محمد صاحب جمع اکوکاردیولوژیست، دبیر علمی کنگره دکتر فرزاد مسعود کبیر الکتروفیزیولوژیست و دبیر اجرایی آن دکتر کاوه حسینی کاردیولوژیست می باشند.