بیمارستان مرکز قلب تهران

مرکز قلب تهران | Tehran Heart Center Hospital

آدرس: کارگر شمالی (امیرآباد)، نبش بزرگراه جلال آل احمد، بیمارستان مرکز قلب تهران

تلفن 02188029600-09  

وبسایت: thc.tums.ac.ir

پزشکان همکار بیمارستان مرکز قلب تهران