بخش 4
دکتر بهادر بهارستانی

هوش مصنوعی برای پیش‌بینی MACE و Graft Patency Post CABG

مطالب NiFFR

شبکه های اجتماعی

برگزاری نشست تخصصی با عنوان نقش سیستم های نوین تشخیصی در بیماری های قلبی و عروقی با نگاهی بر اهمیت استفاده این سیستم ها در جراحی های قلب باز در نهمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران در انستیتو آموزشی تحقیقاتی قلب شهید رجایی

– سخنران بخش چهارم نشست :
جناب آقای دکتر بهادر بهارستانی (فوق تخصص جراحی قلب و عروق)
ایشان به بیان اهمیت استفاده از روش های نوین NiFFR و Functional Syntax Score در بررسی بیماران مشکوک به تنگی سه رگ اصلی عروق قلب 3VD ، پرداخته و نقش مهم اندکس های جدید نظیر IMR و WSS در ماندگاری عروق پیوندی در بیماران کاندید جراحی قلب باز می پردازند.
اعضای پنل :

۱- جناب آقای دکتر مسعود قاسمی (فوق تخصص قلب و عروق )

۲- جناب آقای دکتر آرمان حکیم پور ( فوق تخصص قلب و عروق )

۳- جناب آقای دکتر رضا سادات افجه ای ( فوق تخصص جراحی قلب و عروق )

۴- جناب آقای دکتر سید فرشاد صدری ( فوق تخصص قلب و عروق)